คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

สัวสดีนะทุกๆคนประวัติของฉันมีดั่งต่อไปนี้  ฉันชื่อเด็กหญิงแพรวนภา  เนียมภูโรงเรียนวัดท่าเรือ
อำเภอ ดำเนินสะดวกงานอดิเรก คือกวนตีนชาวบ้านไปวันๆ